Vaalitavoitteitani

  1.  Koulutus: Koulutuksen heikentäminen, säästöjen tekeminen kouluista, on huono ratkaisu. Koulujen ryhmäkokoa ei saa suurentaa. Koulupäivän yhtenäistäminen varhaiskasvatuksen ja peruskoulun alaluokkien opetuksen kesken edellyttää yhdenvertaisuuden luomista saman koulutustason (kasvatustieteen maisteri) opettajille päiväkodeissa ja kouluissa; nyt erot ovat suuret. Samoin iltapäiväkerhojen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten toimintaa tulisi arvioida tasavertaisesti: esimerkiksi taiteen maisterien käyttö kerhotoiminnassa tulisi palkita työkokemuksen, todellisen ajankäytön ja koulutuksen mukaisesti. Erityisesti kuvataidekerhoille tarkoitetut tilat ja välineistö eivät ole riittäviä.

  2.  Kulttuuri: Espoon kaupunginteatterin rooli pitäisi selventää; sehän on Espoon kulttuuritoiminnan keskeisimpiä hankkeita. Ajatus Espoon Kansainvälisestä teatterista on vuosien ajan saanut jakamattoman kannatuksen kulttuuriväen keskuudessa. Tavoitteena on ajanmukainen moderni teatteri, joka voisi toimia suurtenkin kansainvälisten ja kotimaisten hankkeiden vierastilana. Samalla se voisi olla toimintakeskus yhteistyölle Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston kanssa.

  3.  Luontoympäristö: Espoolle tunnusomainen luontoympäristö on kaventumassa suurimittaisen rakennustoiminnan takia. Sinällään tärkeä asuntojen lisääntyminen kaupungin alueella ei voi johtaa samalla lähiluonnon, asukkaiden viihtyisyyden ja toimintaympäristön ehtymiseen.

  4. Lähikirjastot: Lähikirjastot ovat tärkeitä paikallisten asukkaiden kulttuurikeskuksia: ne tavoittavat kaiken ikäiset kirjallisuuden ystävät ja luovat kohtaamispaikkoja päivittäisen uutistoiminnan ympärille. Espoossa on erityisesti kirjatarjonnan ja muun lainattavan materiaalin osuus vähentynyt lähikirjastoissa olennaisesti. Lähikirjastot ovat olennainen osa lukioiden, peruskoulujen ja päiväkotien oppimisympäristöä.

  5. Terveys: Terveysasemat ja julkinen terveydenhuolto luovat tärkeän terveyteen liittyvän tasa-arvon verkoston. Käytännössä näiden palvelujen saatavuus on heikentynyt. Hoitoonpääsy enintään 7 vuorokaudessa on saavutus, mutta ei sekään ole riittävä.


Koulutuksen, kulttuurin, luontoympäristön, lähikirjastojen ja terveyden puolesta